Så här kan ett vanligt möte vara...Kommentarer på detta?