Nedan följer en liten introduktion till karaktärerna + film.

JAG

Jag är civ. ing. och har tre års arbetlivserfarenhet från en homogen gubbdominerad bransch. Att komma ut i arbetslivet var som att förflyttas tillbaka till 50-talet, är jag med i Mad Men? Till utseendet är jag ung, blond och smal, vilket inte var en fördel när det gällde att bli tagen på allvar som ingenjör. Arbetsuppgifterna på bolaget är att vara projektledare för stora strategiska projekt med ett 50-tal personer i projektteamet och ca 100 miljoner kronor i budget.

CHEFEN = VICE DIREKTÖR

Chefen är en 45-årig man, högutbildad, självsäker, nördig, 3-barnsfar, gift, vit. Chefen är inte en ”liten chef”, utan Chef för halva stället, närmare bestämt 500 personer. Chefens självbild, så som jag har upplevt den, är att han är en förträfflig människa, bättre på alla sätt än alla andra, modern, smart, effektiv, sportig, snäll… Chefen sitter i affärsledningen och är vice VD. Vilka krav kan man ha på en person i denna position? Till saken hör också att Chefen jobbar på ett kommunalt bolag, där invånarna i staden är ägare. Chefen är en av två personer i bolaget som är direkt utsedda av politiker. Chefens Chef är Direktören för alltihop. Direktörens chef är Stadsrådet. Vem reagerar vid och efter anmälan tror ni?

DIREKTÖREN

Chefens chef. En rätt osäker man i 50-årsåldern. Otroligt principfast och småaktig. Han saknar utbildning och har tack var flit lyckats ta sig upp till högsta posten. För de anställda är det ganska klart att Direktören fått sin post för att han lyder sin chefs, Stadsrådets minsta vinkning. Direktören har själv barn som typiskt skulle utsättas för diskriminering. Ändå är hans empati, hans värdegrund obefintlig.

STADSRÅDET (Kommunalrådet)

Stadsrådet är en dryg otroligt divig vit man i 55-årsåldern. Högutbildad och ”lyckad”, kan lätt trycka ner Direktören eftersom han saknar fin titel. Dirketören är stadsrådets marionettfigur. Har sällan träffat någon som är så uppenbart osympatisk som människa. Stadsrådet väljs av stadens invånare. Nästa val är om ett år….

SARA” – min kollega

Min närmsta kollega Sara är en kompetent högutbildad kvinna i 30-årsåldern. Sara har samma chef som jag, alltså Chefen.

LINA” – min medarbetare

Lina är även hon en kompetent högutbildad kvinna i 30-årsåldern. Jag är Linas chef, men bara nästan, den riktiga chefen även för Lina är ändå Chefen.

BOLAGETS SKYDDSOMBUD FÖR JÄMSTÄLLDHET

Vi kan kalla henne Elin. Hon har fått i uppgift att vara förtroendeperson för drabbade, för offer. Elin jobbar även preventivt för att öka jämställdhet. Uppdragsgivare är bolagets affärsledning, dvs. Direktören, Vice Direktören plus några till.

PERSONALCHEFEN

En pratig ”glad” man i 50-årsåldern. Ger vid första mötet ett ganska gott modernt intryck men visar sig vara en hal orm. Personalchefen är chef över ”Elin” – Skyddsombudet för jämställdhet.

TERAPEUTEN

Staden erbjuder oss gratis terapi. Min terapeut är riktigt bra och har lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Inom våldsbegreppet ”sexuellt våld” ingår även verbalt våld.

JURISTEN

Stadens jämställdhetskontor erbjuder även juridisk hjälp. Juristen råder oss gällande varje steg vi tar i den mer formella processen.

STADENS JÄMSTÄLLDHETSKONTOR

Staden är ”modern” och erbjuder rådgivning och hjälp för ”offer”. Kontoret jobbar även med prevention.

AFFÄRSLEDNINGEN

Består av Direktören, Chefen (Vice Direktören), Personalchefen och ytterligare sex vita män i 45-55-årsåldern.

BOLAGET

Är egentligen en förvaltning. Har 1000 medarbetare. Chefen är chef för ca hälften. Uppdragsgivare är stadens invånare, politiker.

Var är vi?

I ett västeuropeiskt civiliserat land på 2010-talet.