Jag kommer gärna och föreläser och delar med mig av min historia! Kontakta mig på ladynanna.kontakt@gmail.com   

Senaste föreläsningen jag gjorde var på internationella kvinnodagen och resulterade i väldigt intressante diskussioner och reflektioner.

Jag är civ. ing. och har tre års arbetlivserfarenhet från en homogen mansdominerad branch. Att komma ut i arbetslivet var som att förflyttas tillbaka till 50-talet, är jag med i Mad Men? Till utseendet är jag ung, blond och smal, vilket inte var en fördel när det gällde att bli tagen på allvar som ingenjör.